Hanner Marathon Caerdydd

Diddordeb mewn arddangos?

Gyda dau ddiwrnod prysur yn llawn rhedeg, chwaraeon a gweithgareddau iechyd a lles, bydd Pentref y Digwyddiad yn fwrlwm o weithgarwch yng nghanol Caerdydd, sydd ar agor yn ystod ein Gŵyl Rhedeg i deuluoedd ddydd Sadwrn 2 Hydref ac yn ystod yr hanner marathon ddydd Sul 3 Hydref.

Ydych chi’n sefydliad sy’n darparu adloniant, profiad mewn digwyddiadau neu fwyd a diod ac yn awyddus i gymryd rhan? Os felly, cysylltwch â Tom Birkhead yn [email protected] neu ar 02921 660 790.

Mae Pentref y Digwyddiad, sydd ar Lawnt Neuadd y Ddinas, yn lle perffaith i chi gwrdd â’ch cyd-redwyr, ffarwelio â’ch ffrindiau a’ch teulu, gadael eich bagiau’n ddiogel yn ein pebyll cadw bagiau ac anelu at y llinell gychwyn cyn y ras.  Mae hefyd yn lle perffaith i ymlacio ar ddiwedd y ras a chwrdd â’ch ffrindiau a’ch cefnogwyr unwaith eto.

Make the most of race weekend with our exciting Event Village!

Location: City Hall Lawns
Time: Sat 10am-2pm | Sun 8am-2pm

Our Event Village on City Hall Lawns is the perfect place to meet your fellow runners, say good luck to your loved ones, leave your baggage safely stowed in our baggage tents and make your way to the start line before the race. It’s also the perfect place to to relax at the end of the race and reunite with friends and supporters.

Bydd cyfle hefyd i chi ymlacio, dod at eich hun a dathlu eich llwyddiant gyda sesiwn dylino haeddiannol, diolch i Brifysgol Caerdydd.

Pan fyddwch chi’n teimlo ychydig yn fwy sionc ar ôl eich sesiwn dylino, bydd rhaglen wych o adloniant a cherddoriaeth fyw ar eich cyfer hefyd.

Bydd nwyddau swyddogol y ras ar werth drwy gydol y dydd, ac os bydd gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch y ras, bydd ein Desg Gwybodaeth am y Digwyddiad yma i’ch helpu.

Os bydd chwant bwyd arnoch chi, beth am wledda ar fwyd stryd blasus neu ymlacio gyda diod haeddiannol i ddathlu – mae dewis eang o werthwyr ar gael.

Rhowch gynnig ar nifer o chwaraeon rhyngweithiol neu ewch at un o’n noddwyr ac elusennau a fydd yn arddangos eu cynhyrchion, eu gwasanaethau a’u hachosion da.

Mae llefydd bwyd ac arlwyo at ddant pawb ar gael ym Mhentref y Digwyddiad.  Beth am dorri eich syched neu lenwi eich bol gyda: ….

Bydd dros 25 o elusennau yn bresennol hefyd – gan roi’r cyfle i redwyr a gwylwyr gymryd rhan mewn pob math o bethau, o chwaraeon i’r teulu a bwth lluniau i beintio gliter ar wynebau!