Hanner Marathon Caerdydd

Cyfres Rhedeg Hyfforddiant

Mae ein Cyfres Rhedeg Hyfforddiant boblogaidd yn cynnwys digwyddiadau am ddim sy’n helpu rhedwyr i weithio tuag at y pellter o 13.1 milltir a chwrdd â phobl o’r un anian â nhw sydd hefyd yn hyfforddi ar gyfer y digwyddiad, mewn amgylchedd cefnogol.  

Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol a’n e-gylchlythyrau i gael y diweddaraf am y digwyddiadau sy’n mynd rhagddynt eleni.

UCHAFBWYNTIAU’R GYFRES

Cymerwch gip ar rai o’r lluniau gorau o ddigwyddiadau’r Gyfres i gael blas ar yr hyn sydd i’w ddisgwyl!