Hanner Marathon Caerdydd

Mae diogelwch data personol yn bwysig iawn i Rhedeg dros Gymru ac rydyn ni wedi ymrwymo i barchu eich preifatrwydd ac i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel.  Bwriad y Polisi Preifatrwydd hwn yw rhoi gwybod i chi sut rydyn ni’n prosesu eich data, gyda phwy ac at ba ddibenion.