Hanner Marathon Caerdydd

Drwy gofrestru ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd Cymdeithas Adeiladu Principality a chytuno i’r Ildiad a’r Telerau ac Amodau, cytunir ar gontract rhwng Rhedeg dros Gymru (“Y Trefnydd”) a’r cyfranogwr.

Byddwch chi’n cytuno i’r telerau ac amodau wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiad, ac maent i’w gweld isod.