Hanner Marathon Caerdydd

Noddwyr a Phartneriaid

Ni fyddai’r digwyddiad yn bosibl heb gymorth cynifer o bobl. Mae ein dyled i’n noddwyr a’n partneriaid yn fawr. Maen nhw wedi ein helpu i ddatblygu Hanner Marathon Caerdydd Wizz Air i fod yn un o’r rasys hanner marathon mwyaf yn Ewrop. Hoffem ddiolch iddynt am eu cefnogaeth barhaus.

Wizz Air yw prif noddwr y digwyddiad, a hynny ers 2022, gan gymryd lle Prifysgol Caerdydd a oedd yn brif noddwr ers 2016.

Os ydych chi’n sefydliad neu’n frand masnachol sydd â diddordeb mewn gweithio mewn partneriaeth, gan arddangos eich cynhyrchion, gwasanaethau neu ryngweithio â chymuned amrywiol Hanner Marathon Caerdydd, cysylltwch â ni ar [email protected].