Hanner Marathon Caerdydd

Bydd miloedd o bobl yn mynd i gefnogi’r rhedwyr yn Hanner Marathon Caerdyd Wizz Air, ac mae digon o gyfleoedd iddynt gyfrannu at y bwrlwm ar ddiwrnod y ras.

Gan fod Hanner Marathon Caerdydd Wizz Air wedi dod yn fwyfwy poblogaidd a bod y maes elit yn gwella, mae’r ddarpariaeth i wylwyr wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf hefyd er mwyn rhoi mwy o gyfle i bobl allu gwylio rhai o’r athletwyr gorau yn y byd yn troedio’r llwybr eiconig a chefnogi teulu a ffrindiau.

Mae’r ardal i wylwyr ar Heol Corbett yn gyfle unigryw i wylwyr brofi awyrgylch dihafal Hanner Caerdydd a’r dyrfa fywiog wrth i’r rhedwyr nesáu at y llinell derfyn ar Rodfa Brenin Edward VII.

Mae terasau sefyll haenog yn rhoi golygfa wych i wylwyr o’u teulu a’u ffrindiau yn croesi’r llinell derfyn tra bydd cerddoriaeth fyw, system PA, gwobrau a sgriniau mawr (yn dangos darllediad y BBC) ar Rodfa Brenin Edward VII yn eich helpu i fwynhau profiad y ras i’r eithaf.

Ewch yno’n gynnar i fachu’r lle gorau i wylio.  Rydyn ni’n argymell mynd draw i Heol Corbett a Rhodfa Brenin Edward VII o 10:15am.

MYNEDIAD I BOBL ANABL

Mae maes parcio talu ymlaen llaw ar gael yn stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd filltir o’r llinell gychwyn.  Does dim meysydd parcio swyddogol yn agosach at linell gychwyn/derfyn y digwyddiad felly rydyn ni’n eich annog i ddefnyddio’r meysydd parcio cyhoeddus sydd ar gael yn y ddinas lle bo’n bosibl.

Mae rhywfaint o lefydd parcio i bobl anabl ar gael ym maes parcio Adeilad Morgannwg o 10:45am o ganlyniad i gyfyngiadau ar y ffyrdd.  Os bydd angen mynediad arnoch chi, cysylltwch â ni ar [email protected] ac fe wnawn ni ein gorau glas i’ch helpu.

Mae ardaloedd gwylio i bobl anabl ar gael ar y cychwyn (ardal gadw) ac ar y diwedd (platfform gwylio). Nodir y lleoliadau hyn ar y mapiau isod. Er gwybodaeth, gall mynediad fod yn gyfyngedig o ganlyniad i’r nifer fawr o wylwyr felly dylech gyrraedd yn gynnar lle bo’n bosibl. Mae’r ardaloedd gwylio ar gael ar sail y cyntaf i’r felin a bydd swyddogion diogelwch yn bresennol drwy gydol y dydd.