Hanner Marathon Caerdydd
 

P’un a ydych chi’n chwilio am westy pum seren moethus, gwely a brecwast clyd neu lety unigryw, mae gan Gaerdydd ddigon o ddewis – ac mae’r rhan fwyaf o’r gwestai a’r llefydd gwely a brecwast dafliad carreg o atyniadau, siopau a gorsaf drenau’r ddinas.  

Beth am ddewis golygfeydd o’r glannau ym Mae Caerdydd, profi bwrlwm canol y ddinas neu ymlacio mewn gwesty gwledig yng nghefn gwlad Cymru. Ewch i www.croesocaerdydd.com i gael rhagor o wybodaeth.