Hanner Marathon Caerdydd

Beth am ennill bri a pharch yn eich swyddfa drwy gystadlu i fod y cwmni cyflymaf yng Nghymru.

Codwch broffil eich cwmni gyda llygaid dros 50,000 o wylwyr yn eich gwylio chi ar strydoedd y ddinas yn ogystal â’r 150,000 o bobl fydd yn gwylio’n fyw ar deledu’r BBC. Gall cwmnïau bach a mawr gymryd rhan. Gall timau o 5 neu fwy gystadlu – bydd pob aelod o’r tîm yn cwblhau’r 13.1 milltir a bydd y 5 amser cyflymaf o bob tîm yn cofrestru. Y tîm cyflymaf ar gyfartaledd sy’n ennill!

Dyma’r ymarfer perffaith ar gyfer meithrin timau, codi arian ar ran elusen neu weithgarwch CSR (cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol) ar gyfer eich busnes sydd hefyd yn gyfle arbennig i hyrwyddo eich cwmni.

Cysylltwch â [email protected] i gael rhagor o wybodaeth am y Pecynnau Corfforaethol.

Codi arian, morâl a phroffil eich cwmni!

2019 CANLYNIADAU’R

trophy

Airbus Ennillwyr ein yw 2019 Her Gorfforedig.

Cwblhaodd y pum rhedwr cyntaf y ras mewn amser cyfun o 07:13:24.

Y 10 tîm cyntaf oedd
 1. Airbus (07:13:29)
 2. Principality Runners (07:25:23)
 3. Savills (07:46:23)
 4. Team Sport Wales (07:59:05)
 5. John Roberts & Son (08:02:31)
 6. Olympus Surgical Technologies (08:10:26)
 7. Rotary Club of Cardiff (08:13:57)
 8. GE Aviation Wales (08:16:40)
 9. ENVAGERs (08:20:51)
 10. MOD ST ATHAN (08:23:40)
  1. Gweld Canlyniadau Llawn

2015-18 CANLYNIADAU’R

Tims

Cardiff Airport, Sytner BMW, Team Jackie, Viridor, GMAC UK Plc, Principality, Barclays, B&Q, Cardiff University, Tesco, John Lewis, Capital Law, Admiral Law, Concentrix, Optimum Credit, MJ Health and Fitness, Wales and West, Tidy Productions, Aldi, Halcyon Training, Invacare, Costain, GoCompare, Slater & Gordon, Santia Consulting, Finance Wales, Wales Squadron, Net Consulting, McDonalds, GE Aviation, Cardiff University, The Royal Welsh, Lloyds Bank, Arriva Trains Wales