Hanner Marathon Caerdydd

Ydych chi yn grŵp o 5 neu fwy yn ystyried cymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd Principality?

Mae’r her tîm yn agored i dimau corfforedig, cymunedol a rhyngwladol sy’n medru cystadlu i ennill gwobrau gwahanol tran cael mantais sylweddol o phrofiadau eraill ychwanegol atyniadol wrth gystadlu.

Mae’n gyfle perffaith i weithio ac adeiladu o fewn timau ymarferol, codi arian elusennol neu gyflawni gweithred CCC sy’n addas i grwpiau mawr neu fach.

Corfforedig; ymunwch aelodau o’r swyddfa er mwyn cystadlu i fod y cwmni cyflymaf

Rheolwyr HR; ymroi i hapusrwydd y gweithle er mwyn creu awyrgylch tîm mwy hapus ac iach

Grwpiau’r Gymuned; ymglymu gydag eich ysgolion, grwpiau ffydd, cymdeithasol neu dîm chwaraeon

Tramor; hepgor ymaelodaeth grŵp a chystadlu gyda rhedwyr rhyngwladol eraill.

Grwpiau o bump neu fwy, yn medru cystadlu i fod y tîm cyflymaf yn y ras. Mae pob aelod o’r tîm yn cwblhau’r pellter yr holl ras, gyda’r pum amser cyflymaf o bob tîm wnaeth ymaelodi i gyfrif. Y tîm gyda’r cyfanswm amser cyflymaf sy’n ennill!

Beth sy’n gynwysedig – £50

• Dod yn fuan

Ymunwch

Mae anfonebau timau am y gost o lefydd blaenllaw ac arlwyo gyda chod promo i bob unigolyn cyfranogol sy’n medru cofrestru eu hunain am ddim ar ein gwefan ymaelodi ar-lein.

Am fwy o wybodaeth, lawr-lwythwch ein llyfryn pecyn her timau neu cysylltwch ([email protected]) i sicrhau lle.

2023

trophy

AIRBUS Ennillwyr ein yw 2023 Her Gorfforedig.

Cwblhaodd y pum rhedwr cyntaf y ras mewn amser cyfun o 07:37:29.

Y 10 tîm cyntaf oedd
 1. AIRBUS (07:37:29)
 2. GE Aerospace (07:43:34)
 3. Stellantis Financial Services UK (08:02:43)
 4. Team Sport Wales (08:07:24)
 5. Ysgol Garth Olwg (08:21:45)
 6. Over Seas Apparel Running Club (08:26:19)
 7. ENVAGERS (08:27:23)
 8. Team Rotary (08:32:17)
 9. Concrete Canvas Chasers (08:39:48)
 10. CT RIBARROJA (08:40:25)
  1. Gweld Canlyniadau Llawn

Tims

Cardiff Airport, Sytner BMW, Team Jackie, Viridor, GMAC UK Plc, Principality, Barclays, B&Q, Tesco, John Lewis, Capital Law, Admiral Law, Concentrix, Optimum Credit, MJ Health and Fitness, Wales and West, Tidy Productions, Aldi, Halcyon Training, Invacare, Costain, GoCompare, Slater & Gordon, Santia Consulting, Finance Wales, Wales Squadron, Net Consulting, McDonalds, GE Aviation, Prifysgol Caerdydd, The Royal Welsh, Lloyds Bank, Arriva Trains Wales

CANLYNIADAU’R

2023

2022 (Hydref)

2022 (Mawrth)