Hanner Marathon Caerdydd

Mae codi arian yn syml gyda JustGiving. Byddwch yn creu eich tudalen codi arian ar-lein yn gyflym ac fe wnawn ni anfon eich rhoddion yn uniongyrchol at eich elusen ddewisol. Gallwch greu eich tudalen isod, neu greu un pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y ras.

10 gair o gyngor gan JustGiving

 1. Hyrwyddwch eich hun-lun!
  Bydd pobl â lluniau ar eu tudalen yn codi 14% yn fwy fesul llun.  Esgus perffaith am #hunlun
 2. Rhannwch eich stori bersonol
  Pam bod hyn yn bwysig i chi? Rhannwch eich stori a’ch rhesymau dros godi arian.
 3. Anelwch am darged
  Bydd tudalennau â tharged yn codi 46% yn fwy.  Gosodwch darged uchel a dywedwch wrth bawb.
 4. Cofiwch rannu
  Mae rhannu ar Facebook, y cyfryngau cymdeithasol a WhatsApp yn codi mwy. Peidiwch â phoeni, mae pobl eisiau clywed am y pethau da rydych chi’n eu gwneud.
 5. Peidiwch ag anghofio e-bostio
  Mae llawer o’ch ffrindiau, cydweithwyr a chymdogion nad ydynt ar rwydweithiau cymdeithasol ond byddent wrth eu bodd yn clywed am yr hyn rydych chi’n ei wneud.
 6. Byddwch yn greadigol
  Meddyliwch am ffyrdd difyr o ennyn diddordeb pobl. “Os bydda i’n codi £500, fe wna i gymryd rhan yn y digwyddiad mewn gwisg ffansi.”
 7. Dywedwch wrth yr elusen
  Dywedwch wrth yr elusen er mwyn iddi eich helpu i roi’r si ar led. Drwy roi gwybod i’r elusen eich bod wedi creu tudalen codi arian, efallai y bydd yn gallu ei rhannu â’i thudalennau cymdeithasol a thrwy’r e-bost.
 8. Diweddarwch eich tudalen
  Dywedwch wrth eich cefnogwyr sut mae pethau’n mynd drwy ddiweddaru eich tudalen yn aml. Byddant yn mwynhau dilyn eich hynt a gallwch hyd yn oed wneud hyn drwy ein ap ffonau clyfar.
 9. Anogwch eraill
  Beth am berswadio eich ffrindiau i gymryd rhan a chodi arian hefyd…gall hyn wneud y profiad yn fwy o hwyl!
 10. Dalier ati
  Bydd 20% o roddion yn cael eu derbyn ar ôl digwyddiad, felly ar ôl cymryd rhan mewn digwyddiad, cofiwch roi gwybod i bobl sut aeth hi.

Mae mwy o gyngor ac awgrymiadau arbenigol ar gael gan JustGiving yma