Hanner Marathon Caerdydd

HER RHEOLI DELL TECHNOLOGIES

Mae Her Rheoli Dell Technologies yn ddigwyddiad cystadleuol 4-dimensiwn unigryw sy’n anelu at wella perfformiad y tîm rheoli, a sicrhau canlyniadau elusennol cadarnhaol.

  1. Ras Antur 2 ddiwrnod (canŵio, beicio mynydd, rhedeg, heicio, darllen map, saethyddiaeth a phosau.)
  2. Datblygu sgiliau rheoli, cyfle i gydweithio ar her reoli gyfoes a defnyddio’r dysgu er budd eich sefydliad. Bydd hwn yn ymarfer astudiaeth achos wedi’i ategu gan sesiwn â siaradwr gwadd. Bydd yr astudiaethau achos yn cael eu hasesu gan academydd blaenllaw o ysgol fusnes.
  3. Cyfleoedd a fforymau ar gyfer rhwydweithio ar lefel uwch.
  4. Codi arian i elusen.

Cynhelir y digwyddiad hwn o Racquety Farm, Y Gelli Gandryll, Y Mynydd Du, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Nôl i’r newyddion