On race day road closures will be in operation from as early on. For full details on road closures in 2019, please keep posted on this page. Details for 2018’s road closures can be found on the interactive map below.

KEY POINTS:

 • Please allow for extra time when travelling on race day.
 • Open access routes (indicated in green) will be open at all times during the day. Please aim for these when navigating around the city.
 • Please take note of the road opening times indicated on the map. Many roads used by the course will be open within one or two hours of the start of the race at 9am. This will subsequently open up large areas of the city.
 • Plan your route in advance and be aware of potentially congested areas.
 • Be careful in areas of shared road use (as indicated on the map). This is where the race route directly meets open roads.
 • If you have any queries or concerns about any of the road closures detailed, please email [email protected] or phone 02921 660790

CLICK HERE TO DOWNLOAD OR ENLARGE A COPY OF THE FULL ROAD CLOSURE MAP (A2 scale).

Please note: printing this map on a scale less than A2 will result in a loss of clarity on road names.   

Bydd ffyrdd ar gau ar ddiwrnod y ras (dydd Sul 7 Hydref), a hynny o mor gynnar â 4.30am ar Heol y Castell. I gael manylion llawn am y ffyrdd fydd ar gau, dilynwch y cyngor a’r map rhyngweithiol isod.

PRIF BWYNTIAU:

 • Cofiwch ganiatáu amser ychwanegol i deithio ar ddiwrnod y ras.
 • Bydd llwybrau tramwy agored (wedi’u nodi mewn gwyrdd) ar agor drwy’r dydd.   Ceisiwch ddilyn y rhain pan fyddwch chi’n mynd o amgylch y ddinas.
 • Gwnewch nodyn o amseroedd agor y ffyrdd sydd wedi’u nodi ar y map. Bydd nifer o’r ffyrdd a ddefnyddir ar gyfer y cwrs ar agor o fewn awr neu ddwy i ddechrau’r ras, am 9am.  Bydd hyn yn arwain at agor ardaloedd mawr yn y ddinas.
 • Cynlluniwch eich llwybr ymlaen llaw, a byddwch yn ymwybodol o ardaloedd a fydd o bosib yn brysur.
 • Byddwch yn ofalus mewn ardaloedd lle mae’r ffyrdd yn cael eu rhannu (fel sydd wedi’u nodi ar y map). Dyma ble mae llwybr y ras yn cyrraedd y ffyrdd agored.
 • Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu bryderon am unrhyw rai o’r ffyrdd a fydd ar gau, anfonwch e-bost at [email protected] neu ffoniwch 02921 660790

CLICIWCH YMA I LAWRLWYTHO NEU EHANGU MAP LLAWN O’R FFYRDD FYDD AR GAU (graddfa A2).