Hanner Marathon Caerdydd

YMUNWCH Â’N TÎM

Nodir isod yr holl gyfleoedd swyddi sydd ar gael gyda Rhedeg dros Gymru ar hyn o bryd:

Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmer

I ymgeisio, defnyddiwch y ffurflen gais hon a’r ffurflen proffil cydraddoldeb cyfatebol.

 

Anfonwch geisiadau myfyrgar at [email protected].

Mae gennym nifer o swyddi gwag criw cynhyrchu ar benwythnosau trwy gydol tymor digwyddiadau. E-bostiwch rhain i [email protected].