Hanner Marathon Caerdydd

GOSTYNGIADAU, BARGEINION A BWYD BLASUS AR ÔL Y RAS!

Ar ôl defnyddio eich holl egni yn rhedeg 13.1 milltir, mae’n siŵr mai llenwi eich bol fydd un o’r pethau cyntaf ar eich meddwl. P’un a oes awydd diod arnoch chi i ddathlu, neu os oes chwant rhywbeth mwy maethlon arnoch chi, mae gennym ni rywbeth at ddant gwylwyr a rhedwyr llwglyd fel ei gilydd.