Hanner Marathon Caerdydd

Newydd ar gyfer 2021; gyda buddion ar gael o’r diwrnod y byddwch chi’n cofrestru – rydym yn falch iawn o lansio rhaglen Aelodaeth R4W newydd a fydd yn gwobrwyo ein cwsmeriaid mwyaf ffyddlon a gwerthfawr.

Yn cynnig cymysgedd o fuddion; yn cynnwys pris gostyngedig i fynediad ras, breintiau ‘trac cyflym’ ar ddiwrnod y digwyddiad, mynediad am ddim a blaenoriaeth i gyfres newydd gyffrous o ddigwyddiadau rhithwir, gostyngiad ar ddillad chwaraeon, maeth, a mynediad at gynnwys digidol unigryw.

 
20% Oddi ar Fynediad Hanner Marathon Caerdydd – Gostyngir pris Mynediad Cyffredinol o £42 i £33.60. Mae hynny’n rhatach na phris Early Bird (sydd fel arfer yn gwerthu allan mewn ychydig oriau) ac yn parhau i fod ar gael nes i’r cofrestriad gau.
20% Oddi ar Fynediad Marathon Casnewydd Cymru – Gostyngiad o 20% (arbediad o bron i £10 yn erbyn £49 Pris Mynediad Cyffredinol). Gall aelodau sicrhau eu cynilion nes bod y cofrestriad yn cau.
20% oddi ar Gofrestriadau Ras 10K – Cofrestrwch am ddim ond £20 y ras (arbediad o £6 oddi ar bris Mynediad Cyffredinol o £26 yn Ras Bae Caerdydd a £5 o £25 Mynediad Cyffredinol yng Nghasnewydd, Porthcawl ac 10K Ynys y Barri). Gall aelodau manteisio o’r pris isel hwn, sydd yr un pris a’n cynnig Tocyn Tymor 10K cyfyngedig heb ymrwymo i’r pedair ras na gorfod cofrestru’n gynnar.
20% i ffwrdd o’r Ŵyl Mynediad Rhedeg – Talwch ddim ond £7.20 am Fynediad Ras Unigol (£9 fel arfer) i Ras Hwyl i’r Teulu fwyaf Cymru, sy’n cychwyn penwythnos Hanner Marathon Caerdydd.
 
Mynediad am Ddim ac Arbedion yn y Dyfodol – Cofrestrwch am eich ras rhithwir gyntaf am ddim a hawliwch arbediad o 20% ar bob digwyddiad rhithwir wedi hynny am oes eich aelodaeth.
 
Tocyn Grŵp Am Ddim – Cofrestrwch grŵp o bedwar i unrhyw un o’r rasys Ras Hwyl ategol yn ein digwyddiadau ym Mae Caerdydd, Casnewydd, Porthcawl neu Ynys y Barri. Sylwch: nid yw Gŵyl Rhedeg Hanner Marathon Caerdydd wedi’i chynnwys yn y cynnig Tocyn Am Ddim, lle gellir ad-dalu gostyngiad o 20%.
 
Cylchlythyr Chwarterol Aelodau Unigryw yn unig – Cyhoeddiadau digwyddiadau unigryw, awgrymiadau hyfforddi ac adolygiadau ras yn syth i’ch mewnflwch.
 
Aelodau’n Unig Gymuned Cyfryngau Cymdeithasol – Derbyn cefnogaeth, clywed newyddion digwyddiadau yn gyntaf, rhyngweithio ag aelodau eraill a phleidleisio ar ddyluniadau medalau a chrysau-t gorffenwyr.
 
Lansio Digwyddiadau a Rhybuddion Gwerthu Allan – Sicrhewch fynediad i ddigwyddiadau cyn iddynt fynd ar werth i’r cyhoedd a derbyn rhybudd cyn iddynt werthu allan.
Trac Cyflym Ardal Bagiau – Sgipiwch ciw yr ardal bagiau a thynnwch y straen allan o’ch profiad diwrnod ras gyda system gollwng a chasglu cyflym a hawdd i’r aelodau.
Tai Bach Trac Cyflym – Sgipiwch ciwiau’r tai bach ar fore diwrnod ras a theimlo’n ymlaciedig ac yn barod i redeg.
 
HOKA One One – Prynu Bwndel Aelodaeth X HOKA One One ac arbed 20% o ar esgidiau – gyda’r modelau poblogaidd Carbon X, Clifton 7, CliftonEdge a Carbon X SPE i ddewis ohonynt.
Potel chwaraeon wedi’i brandio am ddim gydag unrhyw bryniant ar hokaoneone.eu (adbrynadwy tan 31 Rhagfyr 2020)
Healthspan – Arbedwch 30% ar eich archeb gyntaf gyda Healthspan, prif gyflenwr fitaminau ac atchwanegiadau’r DU (adbrynadwy tan 31 Rhagfyr 2020)
Nwyddau Run 4 Wales – Arbedwch £5 ar archeb o siop ar-lein Run 4 Wales. Hyfforddwch mewn steil gyda leggings, crysau-t technegol, hwdis a mwy wedi’i brandio.
Zip Tops Run 4 Wales – Cynnyrch aelod unigryw, ar gael am ddim ond £25 (£40 fel arfer).
Rhodd Pen-blwydd Scimitar Sports – Taleb gwerth £5 ar eich pen-blwydd y gellir ei ad-dalu ar siop ar-lein Scimitar Sports – arbenigwyr mewn dillad chwaraeon ar gyfer rhedeg, beicio a thriathlon.
Mwy i ddod yn fuan – Ychwanegwyd cynigion unigryw i aelodau newydd trwy gydol y flwyddyn.
 

FFI AELODAETH £60*

Cewch fynediad i ostyngiadau werth cannoedd o bunnoedd a mynediad ras ynghyd â manteision i wella eich profiad hyfforddi a diwrnod digwyddiad.

Bydd eich aelodaeth yn ddilys ar gyfer 2021 ond gellir defnyddio llawer o’ch manteision ar unwaith gan gynnwys cofrestru am ddigwyddiadau rhithwir, cynhyrchion gostyngedig a mynediad at gynnwys digidol.

I ddathlu lansiad y cynllun newydd cyffrous hwn, bydd 12 aelod newydd lwcus yn cael eu dewis ar hap i dderbyn pâr o esgidiau HOKA One One am ddim (gwerth £120) a mynediad i ras 2021 R4W. Rhaid i chi gofrestru fel aelod erbyn 1 Medi 2020 i fod yn gymwys ar gyfer y raffl.

*Mae’r aelodaeth yn ddilys o ddyddiad y pryniant tan 31 Rhagfyr 2021 ac ni ellir ei had-dalu ac na ei drosglwyddo. Ychwanegir ffi weinyddol fach ar ben eich Aelodaeth gan ACTIVE sy’n rheoli ein platfform cofrestru ar-lein.